Hiển thị tất cả 12 kết quả

Máy chủ ảo

CLOUD – LARGE

Liên hệVND/tháng

Máy chủ ảo

CLOUD – PACK 1

699.000VND/tháng

Máy chủ ảo

CLOUD – PACK 2

1.288.000VND/tháng

Máy chủ ảo

CLOUD – PACK 3

3.800.000VND/tháng

Chỗ đặt máy chủ

CO-GOLD

2.800.000/tháng

Chỗ đặt máy chủ

CO-PLATINIUM

4.000.000/tháng

Chỗ đặt máy chủ

CO-SILVER

1.600.000/tháng

Chỗ đặt máy chủ

CO-TITAN

2.200.000/tháng
2.300.000VND/tháng
8.000.000VND/tháng

Máy chủ

HPE DL325 Gen10

3.300.000VND/tháng

Máy chủ

HPE DL360 Gen10

4.300.000VND/tháng